Podziękowania za pomoc

Aktywnie działamy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.


Propagujemy idee i wartości ważne w kontekście poprawy jakości życia lokalnej społeczności zarówno w wymiarze finansowym, jak i osobistym. Prowadzimy liczne projekty edukacyjne i organizujemy akcje promujące aktywny styl życia. Od wielu lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe i kulturalne w regionie.